Naprawdę szybko

...zawsze na czas

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami transportu miejskiego świadczonymi przez SKM Szybki Kurier Miejski. Wszelkie dane oraz informacje zawarte na tej stronie przygotowane są z najwyższą starannością i rzetelnością z uwzględnieniem najczęstszych zapytań i oczekiwań naszych Klientów. Treści tu zawarte zostały stworzone przez i na potrzeby SKM Szybki Kurier Miejski, które zastrzega sobie prawa autorskie do tychże.

Informacje odnoszące się do jakości i sposobu wykonania świadczonych usług dotyczą tylko SKM Szybki Kurier Miejski, naszych Klientów i Współpracowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pobrane z tej strony i wykorzystane przez strony trzecie oraz szkody z tego powodu wynikające.

Treść informacji nadsyłanych przez Klientów do SKM Szybki Kurier Miejski ma charakter poufny i nie jest nigdzie publikowana, i służy jedynie do sprawnego świadczenia usług. Może ona również być wykorzystana – przy zachowaniu poufności – do usprawnienia aktualnej oferty oraz do stworzenia nowych propozycji dla naszych Klientów.

Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian i poprawek w istniejących treściach. Poprawki wejdą w życie w momencie wprowadzania.
stat4u