Obowiązuje od 1.03.2020
Odległość Standard Super Express Bezpośrednio**
Centrum 14zł

czas: 120min

28zł

czas: 30min

38zł
czas: minimalny
Do 8 km 20zł

czas: 180min

40zł

czas: 60min

50zł
czas: minimalny
Powyżej 8 km, w granicach administracyjnych Warszawy 24zł

czas: 240min

48zł

czas: 90min

58zł
czas: minimalny
Powyżej 20km, w granicach administracyjnych Warszawy 30zł

czas: 240min

60zł

czas: 120min

70zł
czas: minimalny
Strefa podmiejska do 10 km od granic administracyjnych Warszawy 40zł

czas: 300min

80zł

czas: 150min

100zł
czas: minimalny
Powyżej – za kilometr liczone w obie strony 1,5 zł

czas: do uzgodnienia

- -


*KLIKNIJ I ZOBACZ MAPKĘ Strefa znajduje się w obrębie ulic: ulice Okopowa, Towarowa, Raszyńska – granica zachodnia, ulice Czerniakowska, Solec, Wybrzeże Gdyńskie – granica wschodnia, ulica Słomińskiego – granica północna, ulice Goworka, Spacerowa, Gagarina – granica południowa

** BEZPOŚREDNIO - Specjalna usługa dla najpilniejszych przesyłek, prawdziwy wyścig z czasem. Dostępna po każdorazowej konsultacji telefonicznej. Czas: najszybszy z możliwych

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Obsługa PKS/PKP Przesyłki masowe
30zł

+ koszt nadania przesyłki

Cena do uzgodnieniaDODATKOWE OPŁATY (NETTO):
 • każde rozpoczęte 3 kg powyżej pierwszych 5kg - 5 zł
 • oczekiwanie kuriera powyżej 10 minut, za każde kolejne 10 min - 7 zł
 • dostarczenie/odebranie w godzinach 17:00 - 19:00 - 150% usługi
 • dostarczenie/odebranie w godzinach 19:00 – 8:00 - 200% usługi
 • ponowne doręczenie wg. Cennika
 • odbiór lub doręczenie o wyznaczonej godzinie 150 % usługi
 • skan listu przewozowego - 5 zł
 • przepakowanie nieodpowiednio zabezpieczonej przesyłki - 11 zł

Uwagi:
 • każda z przesyłek jest ubezpieczona na kwotę 150 zł;
 • czas realizacji jest liczony od momentu odbioru przesyłki;
 • przesyłki powinny być czytelnie i właściwie zaadresowane, oraz gotowe do transportu;
 • odległości będą wyliczane przez zleceniobiorcę, z zastrzeżeniem możliwości doliczenia 300 metrów;
 • zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do pierwszego ponownego doręczenia bez konsultacji ze zleceniodawcą;
 • przesyłki o niskiej wadze, ale dużej objętości będziemy traktować jako gabarytowe, ich wagę ustalamy według wzoru: {szerokość x wysokość x długość [cm]}/ 5000
 • Przesyłki, których suma dwóch największych wymiarów przekracza 120cm będą liczone jako gabarytowe.
 • Przesyłki bardzo delikatne, wymagające szczególnego traktowania np:
  kwiaty, torty, itp. nawet jeżeli nie przekroczą gabarytowo albo wagowo normy, będą liczone jako gabarytowe.
 • Czas odbioru i dostarczania przesyłek nietypowych (np. bardzo dużych, bardzo ciężkich) będzie ustalany indywidualnie dla każdej przesyłki.
 • Przesyłki zlecane w godz 19:00-8:00 oraz sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy, realizujemy tylko w trybie SUPEREXPRESS lub BEZPOŚREDNIO